GESCHIEDENIS

 

In 1935 kwam een groepje jongelui geregeld bij elkaar. Zij hadden één ding met elkaar gemeen, namelijk de voorliefde voor het maken van wandelingen. Deze gezamenlijke uitstapjes bevielen zo goed, dat al snel het idee werd geopperd om een wandelclub op te richten.

Op 4 oktober 1935 zag Wandel Sport Vereniging "De Kennemer Jagers" het levenslicht.

De doelstelling van de vereniging is de beoefening en bevordering van de wandelsport door het maken van propaganda hiervoor en het deelnemen aan en het organiseren van wandeltochten.